İngilizce

Thursday

Türkçe
Perşembe, perşembeye

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
ThursdaySayıtekilÖrnekThey work from Tuesday to Thursday.TercümeOnlar salıdan perşembeye kadar çalışırlar.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.