İngilizce

Tuesday

Türkçe
salı, salıya

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
TuesdaySayıtekilÖrnekThey work from Tuesday to Thursday.TercümeOnlar salıdan perşembeye kadar çalışırlar.
TuesdaysSayıçoğulÖrnekOn Tuesdays I eat cheese.TercümeBen salıları peynir yerim.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.