Site dili: Türkçe
Başla

accept

Tercüme
kabul etmek
The
thestudents
öğrencileri
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
students
thestudents
öğrencileri
öğrenciler
öğrencileri
do
donot
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
etmek
yapmak
yapması
not
donot
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yoktur
değildir
değil
yok
have
nothave
yoktur
zorunda
zorundasın
(to have) sahip olmak
var
"perfect tense" için yardımcı fiil
to
haveto
zorunda
zorundasın
zorundadır
kadar
kala
ile
accept
kabul etmek
the
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
professor
profesörü
profesör
's
(-in)
(sahiplik eki)
ideas
düşüncelerini
fikirler
fikirleri
.
Öğrenciler profesörün fikirlerini kabul etmek zorunda değildirler.
7 Yorum
The
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
judge
yargıç
hakim
does
doesnotwant
istemez
(no direct translation in Turkish)
eder
(geniş zaman için yardımcı fiil)
not
doesnotwant
istemez
değilsin
değiliz
değil
want
doesnotwant
istemez
istemek
ister misin
isterim
to
kadar
kala
ile
accept
kabul etmek
that
şu
ki
ona
he
o
is
var
-dır
-dir
wrong
yanlış
.
Yargıç hatalı olduğunu kabul etmek istemiyor.
7 Yorum
I
ihaveto
hazırlamalıyım
benim ... var
bende
ben
Bana
have
ihaveto
hazırlamalıyım
benim ... var
bende
zorundasın
(to have) sahip olmak
var
"perfect tense" için yardımcı fiil
to
ihaveto
hazırlamalıyım
zorundasın
zorunda
zorundadır
kadar
kala
ile
accept
kabul etmek
it
onu
Bu
ona
.
Ben onu kabul etmek zorundayım.
9 Yorum
PersonPresentPast
Iacceptaccepted
he/she/itacceptsaccepted
you/we/theyacceptaccepted
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.