Site dili: Türkçe
Başla

address

Tercüme
adres
Write
yazın
yazarız
yazarsın
for
forme
bana
için
olarak
boyunca
me
forme
bana
benim
bana
beni
your
senin
personal
kişisel
address
adres
,
please
lütfen
.
Benim için kişisel adresini yaz, lütfen.
8 Yorum
I
iknow
biliyorum
bilirim
tanıyorum
ben
Bana
know
iknow
biliyorum
bilirim
tanıyorum
biliyorum
bilmek
bil
her
onun (dişi)
onun
onu(dişi)
address
adres
.
Ben onun adresini biliyorum.
9 Yorum
The
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
address
adres
Adres
3 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.