Site dili: Türkçe
Başla

allowed

Tercüme
(geçmiş zaman) izin vermek
allow fiilinin çekimi
We
biz
have
(to have) sahip olmak
var
"perfect tense" için yardımcı fiil
allowed
(geçmiş zaman) izin vermek
them
onları
onlar
onlara
to
tobe
olmayı
olmamdan
olmak
kadar
kala
ile
be
tobe
olmayı
olmamdan
olmak
olmaktan
olur
ol (command)
friends
arkadaş
arkadaşları
arkadaşlar
.
Biz onların arkadaş olmasına izin verdik.
4 Yorum
I
ihave
benim ... var
bende
ben
Bana
have
ihave
benim ... var
bende
"perfect tense" için yardımcı fiil
(to have) sahip olmak
var
allowed
(geçmiş zaman) izin vermek
one
bir
bir tane
biri
person
kişiyi
insansın
biri
to
kadar
kala
ile
enter
girmek
girmeme
.
Ben bir kişinin girmesine izin verdim.
18 Yorum
Who
kim
kimler
has
(to have) sahip olmak
var
sahiptir
allowed
(geçmiş zaman) izin vermek
it
ona
Bu
Şu
?
Ona kim izin verdi?
18 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.