another

Tercüme
başka bir, bir başka
My
benim
friends
arkadaşlarım
arkadaşları
arkadaşlar
are
mısın?
(you/we/they için TO BE)
olmak
in
içerideler
-de/da/te/ta
içeri
another
bir başka
başka bir
place
yerde
yerleştirmek
ev
.
Benim arkadaşlarım başka bir yerdeler.
15 Yorum
The
(there are no definite articles in Turkish)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
waiter
garson
garsonsun
garsonu
works
çalışmak
in
içerideler
-de/da/te/ta
içeri
another
bir başka
başka bir
bar
bar
.
Garson başka bir barda çalışır.
15 Yorum
They
Bunlar
onlar
have
var
(to have) sahip olmak
"perfect tense" için yardımcı fiil
another
bir başka
başka bir
son
oğul
.
Onların başka bir oğulları var.
30 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.