İngilizce

birds

Türkçe
kuşlar, kuşları, kuşlardan

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
birdSayıtekilÖrnekYou have a bird!TercümeSizin bir kuşunuz var!
birdsSayıçoğulÖrnekThe birds read the newspaper.TercümeKuşlar gazeteyi okur.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.