İngilizce
birds
Türkçe
kuşlar, kuşları, kuşlardan

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
birdSayıtekilÖrnekYou have a bird!TercümeSenin bir kuşun var!
birdsSayıçoğulÖrnekThe birds read the newspaper.TercümeKuşlar gazeteyi okur.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.