İngilizce

books

Türkçe
kitap, kitaplar, kitapları

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
bookSayıtekilÖrnekYou read a book and I read a newspaper.TercümeSen bir kitap okursun ve ben bir gazete okurum.
booksSayıçoğulÖrnekThey read the books.TercümeOnlar kitapları okurlar.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.