İngilizce

breakfast

Türkçe
kahvaltı, kahvaltıdan, kahvaltını

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
breakfastSayıtekilÖrnekYou eat breakfast.TercümeSen kahvaltı edersin.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.