İngilizce

comment

Türkçe
yorum

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
commentSayıtekilÖrnekThe student wrote a negative comment.TercümeÖğrenci olumsuz bir yorum yazdı.
commentsSayıçoğulÖrnekHe hears almost all the comments.TercümeO yorumların neredeyse hepsini duyar.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.