İngilizce

concept

Türkçe
kavram

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
conceptSayıtekilÖrnekWe need a clear definition of the concept of human rights.TercümeBizim insan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var.
conceptsSayıçoğulÖrnekThose two concepts are very different.TercümeŞu iki kavram birbirinden çok farklı.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.