Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

cultural

Tercüme

kültürel

They
write
for
a
cultural
newspaper
.

Onlar kültürel bir gazete için yazarlar.

4 Yorum

We
like
the
cultural
weeks
.

Biz kültürel haftaları severiz.

23 Yorum

Is
it
cultural
?

O kültürel mi?

22 Yorum