danger

Tercüme
tehlike, tehlikedir, tehdit
It
o
Bu
ona
is
-dir
var
-dır
a
bir
bir tane
(belirsiz harfitarif)
danger
tehdit
tehlike
tehlikedir
of
-(n)in
-(n)ın
-(n)ün
our
bizim
time
zaman
saat
sefer
.
O zamanımızın bir tehlikesidir.
2 Yorum
Some
bazı
biraz
birkaç
people
insanlar
kişiler
insanları
like
hoşlanır
sever
sevmek
danger
tehlike
tehdit
tehlikedir
.
Bazı insanlar tehlike severler.
6 Yorum
Now
şimdi
artık
şu an
she
o
3. tekil şahıs olan 'O'nun kadın versiyonu.
is
-dir
var
-dır
in
içerideler
-de/da/te/ta
içeri
danger
tehdit
tehlike
tehlikedir
.
Şimdi o tehlikede.
3 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.