İngilizce

depths

Türkçe
derinlikler

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
depthSayıtekilÖrnekThe depth of the river is over a meter.TercümeNehrin derinliği bir metrenin üzerindedir.
depthsSayıçoğulÖrnekSome animals live in the depths of the sea.TercümeBazı hayvanlar denizin derinliklerinde yaşar.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.