Site dili: Türkçe
Başla

difficulties

Tercüme
zorluklar
Come
gel
gelin
gelir
to
tome
bana
benimle
kadar
kala
ile
me
tome
bana
benimle
bana
beni
benim
if
eğer
you
youhave
var
sizde
siz
sen
ister misin
have
youhave
var
sizde
var
(to have) sahip olmak
"perfect tense" için yardımcı fiil
difficulties
zorluklar
.
Eğer zorluk çekersen bana gel.
9 Yorum
There
thereare
var
vardır
orada
oraya
orası
are
thereare
var
vardır
mısın?
(you/we/they için TO BE)
olmak
still
hala
henüz
many
birçok
çok
tane
difficulties
zorluklar
.
Hala birçok zorluk var.
5 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.