İngilizce

discover

Türkçe
keşfetmek

Örnek cümleler

KelimeÖrnekTercüme
discoveredÖrnekThe architect had discovered the old museum.TercümeMimar eski müzeyi keşfetmişti.
discoverÖrnekYour sister is going to discover the secret.TercümeSenin kız kardeşin sırrı keşfedecek.

discover çekim

PersonPresentPast
Idiscoverdiscovered
he/she/itdiscoversdiscovered
you/we/theydiscoverdiscovered

Ayrıca bkz.:

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.