dots

Tercüme
benek, nokta
I
ihave
benim ... var
bende
ben
Bana
have
ihave
benim ... var
bende
var
(to have) sahip olmak
"perfect tense" için yardımcı fiil
a
bir
bir tane
(indefinite article)
shirt
gömlek
with
birlikte
ile
beraber
black
siyah
kara
siyahi
and
ve
ile
white
beyaz
ak
dots
nokta
benek
.
Benim siyah ve beyaz noktalı bir gömleğim var.
1 Yorum
How
howmany
kaç
ne kadar
nasıl
many
howmany
kaç
tane
çok
birçok
dots
benek
nokta
do
doyou
musunuz
misin
yapmak
yapması
etmek
you
doyou
musunuz
misin
siz
sen
ister misin
see
yousee
görüyorsun
görmedim
gör
(to see) görmek
?
Sen kaç tane benek görüyorsun?
9 Yorum
There
thereare
var
vardır
oraya
ora
orada
are
thereare
var
vardır
(you/we/they için TO BE)
mısın?
olmak
dots
nokta
benek
in
içinde
-de/da/te/ta
içeri
the
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
painting
tablo
ressamlık
resim
.
Resimde noktalar var.
4 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.