ear

Tercüme
kulak, kulağı
We
biz
hear
duymak
with
withourears
kulaklarımızla
ile
-le/-la
beraber
our
withourears
kulaklarımızla
bizim
ears
withourears
kulaklarımızla
kulakları
kulaklar
.
Biz kulaklarımızla duyarız.
11 Yorum
We
biz
have
var
(to have) sahip olmak
"perfect tense" için yardımcı fiil
two
iki
ears
kulakları
kulaklar
.
Bizim iki kulağımız var.
2 Yorum
Walls
duvarlar
duvarları
have
var
sahip
(to have) sahip olmak
ears
kulakları
kulaklar
.
Yerin kulağı vardır.
19 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.