else

Tercüme
başka
What
ne
hangi
neye
else
başka
is
var
-dır
-dir
in
içinde
-de/da/te/ta
içeri
the
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
food
yemeğin
yiyecek
yemeği
?
Yemeğin içinde başka ne var?
17 Yorum
What
ne
hangi
(bağlaç)
else
başka
is
var
-dır
-dir
there
orada
oraya
orası
?
Orada başka ne var?
10 Yorum
Who
kim
kimler
else
başka
is
-dir
var
-dır
with
withus
bizimle
yanımıza
beraber
ile
birlikte
us
withus
bizimle
yanımıza
bizi
bize
?
Başka kim bizimle?
20 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.