force

Tercüme
kuvvet, kuvvetleri'ni, gücü
I
ben
Bana
went
gittim
gitti
gitmek
to
tosee
görmeye
görür
görürüz
kadar
kala
ile
see
tosee
görmeye
görür
görürüz
görmemize
görmedim
gör
the
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
Air
airforce
hava kuvvetleri
hava
Force
airforce
hava kuvvetleri
kuvvetleri'ni
güç
gücü
.
Ben Hava Kuvvetleri'ni görmeye gittim.
4 Yorum
Do
donotuse
kullanma
kullanmazlar
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yapmak
(geniş zamanda soru cümlelerinin başında kullanılır)
yapması
not
donotuse
kullanma
kullanmazlar
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yok
değiliz
değildir
use
donotuse
kullanma
kullanmazlar
kullanırım
kullanmak
kullan
too
toomuch
çok fazla
çok
çok
fazla
de
much
toomuch
çok fazla
çok
çok
fazla
pek
force
kuvvet
güç
gücü
.
Çok fazla kuvvet kullanmayın.
4 Yorum
They
theytook
aldılar
onlar
Bunlar
took
theytook
aldılar
aldı
götürdün
sürdü
it
onu
Bu
ona
by
byforce
zorla
ile
-de/da/te/ta
tarafından
force
byforce
zorla
güç
gücü
kuvvet
.
Onu zorla aldılar.
15 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.