Site dili: Türkçe
Başla

governor

Tercüme
vali, valiydi
The
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
new
yeni
governor
vali
valiydi
has
var
(to have) sahip olmak
sahiptir
different
farklı
değişik
ideas
fikirleri
fikirler
düşünceler
.
Yeni valinin farklı fikirleri var.
4 Yorum
The
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
new
yeni
governor
vali
valiydi
has
var
(to have) sahip olmak
sahiptir
different
farklı
değişik
ideas
fikirleri
fikirler
düşünceler
.
Yeni valinin farklı fikirleri var.
4 Yorum
The
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
governor
vali
valiydi
does
(no direct translation in Turkish)
eder
(geniş zaman için yardımcı fiil)
not
değilsin
değiliz
değil
speak
konuştuğumuzda
konuşuyordun
bilmiyorum
English
İngilizce
İngilizceyi
Ingilizcem
.
Vali, İngilizce konuşmuyor.
6 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.