hopes

Tercüme
umutlar
We
biz
have
var
"perfect tense" için yardımcı fiil
(to have) sahip olmak
many
birçok
çok
tane
hopes
umutlar
for
için
(zaman)-dır
boyunca
next
önümüzdeki
gelecek
yanındadır
year
yıl
sene
yılın
.
Bizim önümüzdeki yıl için birçok umudumuz var.
11 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.