Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

horses

Tercüme

atlar

They
have
horses
.

Onların atları var.

46 Yorum

The
horses
drink
milk
.

Atlar süt içer.

44 Yorum

The
horses
drink
.

Atlar içer.

31 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster