İngilizce

import

Türkçe
ithal, ithal etmek

Örnek cümleler

KelimeÖrnekTercüme
importÖrnekWe import coffee from Colombia.TercümeBiz Kolombiya'dan kahve ithal ederiz.

import çekim

PersonPresentPast
Iimportimported
he/she/itimportsimported
you/we/theyimportimported
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.