Site dili: Türkçe
Başla

independent

Tercüme
bağımsız
We
weread
okuruz
okuduk
biz
read
weread
okuruz
okuduk
okurum
okurlar
(to read) okumak
an
bir
(indefinite article)
(belirsiz harfitarif)
independent
bağımsız
newspaper
gazete
gazetem
.
Biz bağımsız bir gazete okuruz.
14 Yorum
My
myson
oğlum
benim
son
myson
oğlum
oğul
is
-dır
var
-dir
independent
bağımsız
!
Benim oğlum bağımsızdır!
26 Yorum
They
theyare
onlar
onlar
Bunlar
are
theyare
onlar
mısın?
(you/we/they için TO BE)
olmak
not
değil
değilsin
değiliz
independent
bağımsız
.
Onlar bağımsız değiller.
20 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.