İngilizce

know

Türkçe
biliyorum, biliyor, bilmek

Örnek cümleler

KelimeÖrnekTercüme
knowsÖrnekOne of my friends knows you.TercümeBenim arkadaşlarımdan biri seni biliyor.
knowÖrnekYou know the animals.TercümeSen hayvanları bilirsin.
knewÖrnekShe talks as if she knew everything.TercümeO sanki her şeyi biliyormuş gibi konuşur.
knownÖrnekI have known him since I was little.TercümeBen onu küçüklüğümden beri tanıyorum.
knowÖrnekDid you know England is an island?TercümeSiz İngiltere'nin bir ada olduğunu biliyor muydunuz?

know çekim

PersonPresentPast
Iknowknew
he/she/itknowsknew
you/we/theyknowknew
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.