Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

laboratory

Tercüme

laboratuvar

The
university
opened
the
new
laboratory
.

Üniversite yeni laboratuvarı açtı.

2 Yorum

The
university
opened
the
new
laboratory
.

Üniversite yeni laboratuvarı açtı.

2 Yorum

She
works
at
the
laboratory
.

O laboratuvarda çalışır.

5 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster