mass

Tercüme
kütle, kütleyi, kitle
They
onlar
Bunlar
thought
düşündü
düşünce
düşündüm
that
şu
ki
ona
these
bu
bunlar
laws
kanunlar
yasalar
kanunları
were
(olmak fiilinin geçmiş zamanı)
true
doğru
gerçek
for
için
olarak
boyunca
mass
kütle
kitle
kütleyi
.
Onlar bu kanunların kütle için geçerli olduğunu düşündüler.
4 Yorum
Mass
kütle
kitle
kütleyi
gives
verir
him
ona (erkek)
ona
onu (erkek)
strength
kuvvet
güç
.
Kütle ona kuvvet verir.
2 Yorum
Heat
ısı
ısıyı
has
(to have) sahip olmak
var
sahiptir
no
yoktur
hayır
hiç
mass
kitle
kütleyi
kütle
.
Isının kütlesi yoktur.
2 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.