neck

Tercüme
boyun, boyna
Today
Bugün
bugünkü
bügün
I
ihave
bende
benim ... var
ben
Bana
have
ihave
bende
benim ... var
var
(to have) sahip olmak
"perfect tense" için yardımcı fiil
neck
boyun
boyna
pain
acı
acıyı
ağrı
.
Bugün bende boyun ağrısı var.
6 Yorum
The
thebear
ayı (subject)
ayıyı (object)
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
bear
thebear
ayı (subject)
ayıyı (object)
ayı
ayıya
ayıyı
has
(to have) sahip olmak
sahiptir
var
a
bir
bir tane
(indefinite article)
big
büyük
neck
boyna
boyun
.
Ayı büyük bir boyna sahip.
3 Yorum
Her
onun (dişi)
onun
onu(dişi)
neck
boyun
boyna
is
-dır
var
-dir
red
kırmızı
kızıl
.
Onun boynu kırmızı.
5 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.