İngilizce
open
Türkçe
açık, açın, açarız

Örnek cümleler

KelimeÖrnekTercüme
opensÖrnekThe restaurant opens in June.TercümeLokanta haziranda açılır.
openÖrnekNo, not until you open it.TercümeHayır, sen onu açana kadar değil.
openedÖrnekI opened the door slowly.TercümeBen kapıyı yavaşça açtım.
openedÖrnekI have opened the door in the morning.TercümeBen kapıyı sabah açtım.
openingÖrnekThe restaurant opening was great.TercümeRestoran açılışı harikaydı.
openÖrnekYou are going to open the door.TercümeSiz kapıyı açacaksınız.
openÖrnekIt is open between May and October.TercümeO mayıs ve ekim arasında açıktır.

open çekim

PersonPresentPast
Iopenopened
he/she/itopensopened
you/we/theyopenopened
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.