İngilizce

opened

Türkçe
açtı, açtım, açıldı

Örnek cümleler

KelimeÖrnekTercüme
opensÖrnekThe restaurant opens in June.TercümeLokanta haziranda açılır.
openÖrnekNo, not until you open it.TercümeHayır, sen onu açana kadar değil.
openedÖrnekI opened the door slowly.TercümeBen kapıyı yavaşça açtım.
openedÖrnekI have opened the door in the morning.TercümeBen kapıyı sabah açtım.
openingÖrnekThe restaurant opening was great.TercümeRestoran açılışı harikaydı.
openÖrnekYou are going to open the door.TercümeSiz kapıyı açacaksınız.
openÖrnekMy book is open, yours is not.TercümeBenim kitabım açık, seninki değil.

open çekim

PersonPresentPast
Iopenopened
he/she/itopensopened
you/we/theyopenopened
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.