Site dili: Türkçe
Başla

opportunity

Tercüme
fırsatı, fırsat, olanak
We
biz
have
"perfect tense" için yardımcı fiil
(to have) sahip olmak
var
no
hiç
hayır
yoktur
opportunity
fırsat
fırsatı
olanak
to
touse
kullanacağını
kadar
kala
ile
use
touse
kullanacağını
kullanmak
kullanırım
kullanırız
English
İngilizce
İngilizceyi
Ingilizcem
.
Bizim İngilizce kullanmak için fırsatımız yok.
9 Yorum
I
idonothave
benim...yok
ben
Bana
do
idonothave
benim...yok
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yapmak
(geniş zamanda soru cümlelerinin başında kullanılır)
yapması
not
idonothave
benim...yok
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yoktur
yok
değiliz
değildir
have
idonothave
benim...yok
yoktur
sahip
(to have) sahip olmak
"perfect tense" için yardımcı fiil
the
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
opportunity
fırsat
fırsatı
olanak
to
tosee
görür
görürüz
görürüm
kadar
kala
ile
see
tosee
görür
görürüz
görürüm
görmedim
gör
(to see) görmek
it
onu
Bu
ona
.
Benim onu görme fırsatım yok.
10 Yorum
We
biz
have
"perfect tense" için yardımcı fiil
(to have) sahip olmak
var
no
hiç
hayır
yoktur
opportunity
fırsat
fırsatı
olanak
to
touse
kullanacağını
kadar
kala
ile
use
touse
kullanacağını
kullanmak
kullanırım
kullanırız
English
İngilizce
İngilizceyi
Ingilizcem
.
Bizim İngilizce kullanmak için fırsatımız yok.
9 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.