people

Tercüme
insanlar, halkı, insanları
They
theyare
onlar
onlar
Bunlar
are
theyare
onlar
mısın?
(you/we/they için TO BE)
olmak
negative
olumsuz
negatif
people
kişiler
insanlar
insanları
.
Onlar olumsuz insanlardır.
16 Yorum
We
biz
are
(you/we/they için TO BE)
mısın?
olmak
important
önemli
people
insanları
kişiler
halkı
.
Biz önemli insanlarız.
10 Yorum
People
insanlar
insanları
kişiler
talk
konuş
(to talk) konuşmak
konuşuyoruz
.
İnsanlar konuşurlar.
26 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.