İngilizce

persons

Türkçe
kişiler

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
personSayıtekilÖrnekIs your grandmother a religious person?TercümeSizin büyükanneniz dindar biri midir?
peopleSayıçoğulÖrnekThey are negative people.TercümeOnlar olumsuz insanlardır.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.