İngilizce

philosophy

Türkçe
felsefe

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
philosophySayıtekilÖrnekPhilosophy helps to understand the reality of the world.TercümeFelsefe dünyanın gerçekliğini anlamaya yardım eder.
philosophiesSayıçoğulÖrnekWhat are the philosophies of education?TercümeEğitimin felsefeleri nelerdir?
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.