İngilizce

property

Türkçe
mülk, eşya, mal

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
propertySayıtekilÖrnekThe property is private.TercümeMülk özeldir.
propertiesSayıçoğulÖrnekWhat properties does it have?TercümeOnun ne özellikleri var?
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.