İngilizce

queen

Türkçe
kraliçe, kraliçeyi, kraliçedir

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
queenSayıtekilÖrnekYou were as beautiful as a queen.TercümeSen bir kraliçe kadar güzeldin.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.