Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

sandwich

Tercüme

sandviç

The
women
eat
a
sandwich
.

Kadınlar bir sandviç yerler.

14 Yorum

You
eat
a
sandwich
.

Sen bir sandviç yersin.

28 Yorum

The
woman
eats
a
sandwich
.

Kadın bir sandviç yer.

33 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster