Site dili: Türkçe
Başla

sharp

Tercüme
keskin, tam (zaman)
This
bu
buna
bunun
train
tren
treni
leaves
ayrılır
yapraklar
bırakır
at
(bulunma edatı)
-de/da/te/ta
nine
dokuz
sharp
tam (zaman)
keskin
.
Bu tren saat tam dokuzda kalkar.
8 Yorum
The
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
knife
bıçak
bıçağı
bıçağım
is
isnot
değil
-dir
var
-dır
not
isnot
değil
değil
değilsin
değiliz
sharp
keskin
tam (zaman)
enough
yeterince
yeteri
yeterli
.
Bıçak yeterince keskin değil.
6 Yorum
It
o
Bu
ona
is
-dir
var
-dır
a
bir
bir tane
(indefinite article)
very
çok
pek
sharp
keskin
tam (zaman)
object
nesne
obje
nesneyle
.
O çok keskin bir nesnedir.
11 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.