İngilizce

shows

Türkçe
gösterir

Örnek cümleler

KelimeÖrnekTercüme
showsÖrnekIt shows the time and date.TercümeO zamanı ve tarihi gösterir.
showÖrnekThe children show me their hats.TercümeÇocuklar bana şapkalarını gösterirler.
showedÖrnekThe boy showed his dog to his friends.TercümeOğlan köpeğini arkadaşlarına gösterdi.
showÖrnekWhich friends will you show it to?TercümeSiz onu hangi arkadaşlara göstereceksiniz?

show çekim

PersonPresentPast
Ishowshowed
he/she/itshowsshowed
you/we/theyshowshowed
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.