İngilizce

smiles

Türkçe
gülümser, gülümseyişler

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
smileSayıtekilÖrnekYour smile makes me happy.TercümeSizin gülümsemeniz beni mutlu eder.
smilesSayıçoğulÖrnekThe boy looks at her and smiles.TercümeOğlan ona bakar ve gülümser.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.