speech

Tercüme
konuşma
The
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
truth
gerçek
gerçeği
doğru
is
-dir
var
-dır
that
şu
ki
ona
journalists
gazetecilerin
gazeteciler
do
donot
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yapmak
(geniş zamanda soru cümlelerinin başında kullanılır)
yapması
not
donot
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yoktur
yok
değildir
değiliz
have
nothave
yoktur
sahip
(to have) sahip olmak
var
freedom
freedomofspeech
konuşma özgürlüğü
özgürlük
of
freedomofspeech
konuşma özgürlüğü
-(n)in
-(n)ün
-(n)ın
speech
freedomofspeech
konuşma özgürlüğü
konuşma
.
Gerçek şu ki gazetecilerin konuşma özgürlüğü yoktur.
1 Yorum
The
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
truth
gerçek
gerçeği
doğru
is
-dir
var
-dır
that
şu
ki
ona
journalists
gazetecilerin
gazeteciler
do
donot
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yapmak
(geniş zamanda soru cümlelerinin başında kullanılır)
yapması
not
donot
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yoktur
yok
değildir
değiliz
have
nothave
yoktur
sahip
(to have) sahip olmak
var
freedom
freedomofspeech
konuşma özgürlüğü
özgürlük
of
freedomofspeech
konuşma özgürlüğü
-(n)in
-(n)ün
-(n)ın
speech
freedomofspeech
konuşma özgürlüğü
konuşma
.
Gerçek şu ki gazetecilerin konuşma özgürlüğü yoktur.
1 Yorum
The
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
candidate
aday
gave
gaveaspeech
(to give a speech): konuşma yapmak
verdi
vermek
a
gaveaspeech
(to give a speech): konuşma yapmak
bir
bir tane
(belirsiz harfitarif)
speech
gaveaspeech
(to give a speech): konuşma yapmak
konuşma
on
üstü
-de/da/te/ta
üzerindeki
Monday
pazartesi
.
Aday, Pazartesi günü bir konuşma yaptı.
8 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.