İngilizce

spider

Türkçe
örümcek, örümceği (accusative)

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
spiderSayıtekilÖrnekIt is a spider and I am a girl.TercümeO bir örümcek ve ben bir kızım.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.