starting

Tercüme
başlayarak, başlamayı, başlama
start fiilinin çekimi
We
biz
mix
karıştırın
karıştırmak
everything
her şeyi
her şey
starting
başlayarak
başlama
başlamayı
with
ile
birlikte
beraber
the
theegg
yumurta (subject)
yumurtayı (object)
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
egg
theegg
yumurta (subject)
yumurtayı (object)
yumurta
.
Yumurtadan başlayarak biz her şeyi karıştırırız.
16 Yorum
I
idonotlike
sevmem
ben
Bana
do
idonotlike
sevmem
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yapmak
(geniş zamanda soru cümlelerinin başında kullanılır)
yapması
not
idonotlike
sevmem
(geniş zaman olumsuzluk yardımcı fiili)
yok
değiliz
değildir
like
idonotlike
sevmem
sevmek
severim
hoşlanırsın
starting
başlamayı
başlama
başlayarak
with
ile
birlikte
beraber
coffee
kahve
.
Ben kahve ile başlamayı sevmiyorum.
7 Yorum
We
biz
are
mısın?
(you/we/they için TO BE)
olmak
thinking
düşünüyoruz
düşünüyorum
düşünüyor
about
hakkında
konusunda
ilgili
starting
başlama
başlayarak
başlamayı
a
bir
bir tane
(belirsiz harfitarif)
family
aile
ailesi
ailemsin
.
Biz bir aile kurmayı düşünüyoruz.
9 Yorum

start fiilinin tüm çekimleri

PersonPresentPast
Istartstarted
he/she/itstartsstarted
you/we/theystartstarted
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.