İngilizce

stayed

Türkçe
kaldılar, kaldı, kalmak (geçmiş)

Örnek cümleler

KelimeÖrnekTercüme
stayedÖrnekThe students stayed in Rome until September.TercümeÖğrenciler eylüle kadar Roma'da kaldılar.
stayÖrnekI will stay at home tonight.TercümeBen bu gece evde kalacağım.

stay çekim

PersonPresentPast
Istaystayed
he/she/itstaysstayed
you/we/theystaystayed
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.