Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

strike

Tercüme

grev

There
is
a
strike
today
.

Bugün bir grev var.

1 Yorum

There
is
a
strike
today
.

Bugün bir grev var.

1 Yorum

The
workers
are
on
strike
.

İşçiler grevde.

5 Yorum
Daha Fazla Cümle Göster