İngilizce

sugar

Türkçe
şeker

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
sugarSayıtekilÖrnekWe have sugar.TercümeBizim şekerimiz var.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.