İngilizce

these

Türkçe
bu, bunlar

Örnek cümleler

KelimeSayıÖrnekTercüme
thisSayıtekilÖrnekThis is between us and them.TercümeBu bizimle onların arasındadır.
theseSayıçoğulÖrnekThese are not my keys.TercümeBunlar benim anahtarlarım değil.
thisSayıtekilÖrnekThis novel is very popular among the students.TercümeBu roman öğrenciler arasında çok popülerdir.
theseSayıçoğulÖrnekFood is in these boxes.TercümeYiyecekler bu kutuların içindedir.
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.