Site dili: Türkçe
Başla

thinks

Tercüme
My
myfather
babam
benim
father
myfather
babam
baba
babasının
babamı
's
(-in)
(sahiplik eki)
generation
nesli
nesil
nesliniz
thinks
düşünür
like
gibi
sevmek
gibidir
you
sizin
ister misin
seni
.
Benim babamın nesli senin gibi düşünür.
2 Yorum
Who
kim
kimler
thinks
düşünür
so
öyle
Çok
bu kadar
?
Kim öyle düşünür?
20 Yorum
She
o
3. tekil şahıs olan 'O'nun kadın versiyonu.
thinks
thinksof
düşünmek
düşünür
of
thinksof
düşünmek
-(n)in
-(n)ın
-(n)ün
the
(Türkçede karşılığı yok)
(belirli harfitarif, nesneleri belirli hale getirir)
horses
atlar
.
O atları düşünür.
21 Yorum
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.