Duolingo
Site dili: Türkçe
Başla

tooth

Tercüme

diş

My
grandfather
does
not
have
teeth
.

Benim dedemin dişleri yoktur.

3 Yorum

She
has
big
teeth
.

Onun büyük dişleri var.

10 Yorum

His
teeth
are
yellow
.

Onun dişleri sarıdır.

5 Yorum